Praktijk kennis digital marketing afgestudeerden schiet te kort

Gedurende het afgelopen half jaar hebben digital marketing toetsingplatform Sqillzer en Digiship de online marketing kennis getoetst van 170 recent afgestudeerde marketing professionals. Het onderzoek toont aan dat het hoger onderwijs tekortschiet in het overbrengen van praktijkkennis van online marketing. Uit de resultaten blijkt dat veel studenten en young professionals onvoldoende zijn voorbereid op het werken in de moderne digitale marketingomgeving.

Het onderzoek onder recent afgestudeerden onderstreept de noodzaak  dat hoger onderwijsinstellingen hun curricula moeten herzien om ervoor te zorgen dat studenten de vaardigheden en kennis krijgen die nodig zijn om te slagen in de moderne online marketingomgeving. Op veel HBO instellingen wordt digital marketing met name theoretisch behandeld door docenten die zelf de kennis uit de boeken hebben gehaald en niet uit de praktijk.

De focus ligt op kennis van begrippen en het ontwikkelen van een strategisch marketing plan en daarbij onvoldoende op het analyseren van data, testen en opzetten van online marketing campagnes.

Door versnelde digitalisering in het marketingvakgebied groeit de kloof tussen onderwijs en praktijk. Het zou goed zijn als er meer ervaren online marketing professionals naast hun werk ook zouden gaan lesgeven. Heden ten dage geldt dat scholen digital marketing onderwerpen vaak theoretisch behandelen, maar niet stilstaan bij de dagelijkse praktijk en toepassing.


Onderzoeksresultaten

Zoekmachine marketing is voornamelijk een samenspel tussen analytics, advertising en search engine optimization en wordt gekenmerkt door het gebruik van diverse tools en software.
Voor webanalytics (5), SEO (5,2) en SEA (5,7)  geldt vooral op toepassingsniveau een lage score. Hierin wordt duidelijk dat de ondervraagden op theoretisch niveau de werking kennen, maar deze niet adequaat in de praktijk kunnen toepassen.

 

Voor display advertising geldt op alle niveaus een lage score (kennis 5,9, inzicht 3,9, toepassing 4,6). Overkoepelend is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Een groot deel van de online advertising instrumenten worden ingekocht via een programmatic buying model. Deze wijze van inkoop is ook van toepassing op DOOH en zal naar verwachting in de toekomst ook gaan gelden voor TV en radio reclame inkoop. De plaatsing en werkmethodiek is vanwege de combinatie van techniek en media-inkoop gecompliceerd. Het is dus essentieel voor de toekomstige generatie marketeers om zowel theoretische als praktische kennis te ontvangen tijdens de studie van deze werkwijze en advertisingmogelijkheid.

Toepassing van CRM valt laag uit. De afgelopen jaren is er een duidelijke trend geweest binnen de markt inzake de toepassing van Customer Data platformen en CRM systematiek. Binnen de huidige marketingwereld is juist  nu  veel aandacht voor first party data die zich voornamelijk in CRM systemen bevindt. Kennis van Email marketing scoort relatief hoog. Echter kennis van neuro-marketing principes en het opstellen van email teksten zijn onvoldoende voor het succesvol uitvoeren van email-marketing. Ook denken veel pas afgestudeerden dat email wordt ingezet bij klant acquisitie, waarbij klantretentie een veel minder prominente rol krijgt binnen studies.

 

Generatie Z

De huidige generatie marketing en communicatie studenten valt onder generatie Z en is opgegroeid met mobiel, social media en email. Binnen deze onderdelen geldt een prima score op zowel kennis en inzicht, maar geldt een lagere score bij toepassing. “Voor de toepassing van analytics, seo en sea geldt dat er binnen de markt wordt gewerkt met specifieke software en tooling. Scholen hebben vaak niet de mogelijkheid om demo-omgevingen te faciliteren” , aldus Steven Pieneman, managing director van Digiship.

 

Noodzaak

Robert Smit (partner Digiship en oprichter Sqillzer): “Het is verontrustend te noemen dat er zo’n groot gat zit tussen de op de werkvloer gevraagde skills en hetgeen wordt onderwezen bij HBO en WO” . “Ook de komende jaren blijven de banen binnen digital marketing toenemen en zijn specifieke digital marketing skills noodzakelijk”.
Digiship concludeert dat er behoefte is aan een meer praktijkgerichte aanpak in het hoger onderwijs op het gebied van online marketing. Door het aanbieden van meer hands-on ervaring en de mogelijkheid om te werken met echte bedrijven en campagnes, kunnen studenten beter voorbereid worden op een carrière in de marketingindustrie.

Steven Pieneman: “Met Digiship vormen wij de brug tussen de HBO -WO opleidingen enerzijds en wat gewenst wordt binnen de digital marketing afdeling van organisaties. Praktische kennis van o.a. social advertising, sea en seo wordt bijgebracht d.m.v. een post-HBO traineeship”.

 

Methodiek onderzoek

Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van digital marketing talentmapping platform Sqillzer. Dit platform brengt de kennis van online marketing in kaart op de niveaus kennis, inzicht en toepassing. Sqillzer is ontwikkeld door Mediaflex, partner binnen Digiship, met medewerking van toonaangevende partners uit de digital marketing wereld als Meta en Google.

Deelnemers aan het onderzoek ontvingen een enquête met daarin ruim 90 vragen inzake digital marketing. Elk type vraag – kennisvraag, inzicht vraag en toepassingsvraag – had dezelfde wegingsfactor in het resultaat van een test op de individuele vraagcategorie.
In totaal namen 170 recent afgestudeerden/starters in de digital marketing deel aan het onderzoek gedurende de afgelopen 6 maanden.

 

Aanvullend onderzoek
In een later te publiceren onderzoek van Digiship wordt ook duidelijk dat veel young professionals voornamelijk worden afgewezen bij sollicitaties vanwege het gebrek aan praktische kennis en ervaring van digital marketing. Publicatie begin juni.

en_GBEnglish